finantevalcea.ro
English French German Italian Spanish
Mărime text  Micşorare text Mărire text Hartă site

empty

Căutare

Legătură (cod QR)

Cod QR

Mie

15

mai

2013

Modalităţi de procurare a formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” Imprimare
institutie 4Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, cu termen de depunere luni, 27 mai a.c., se poate procura:

- de la sediul unităţii fiscale în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- de la sediul unităţii fiscale în a cărei rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

- de la sediul unităţii fiscale la care asocierea este înregistrată în evidenţă fiscală;

- prin descărcare de pe websiteurile:

• ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Formulare şi programe utile/Toate formularele cu explicaţii;

• DGFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, categoria Utile/ Formulare fiscale/ Formularele fiscale ordonate după număr.

 

Declararea veniturilor

Au obligaţia de a depune formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”:

- persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea  pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;  

asocierile fără personalitate juridică, pentru veniturile din activităţi agricole realizate la nivel de asociere şi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. 

Obligaţiile declarative se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

Atenţie! În cazul în care un contribuabil obţine venituri din activităţi agricole atât individual, cât şi ca membru al unei asocieri fără  personalitate juridică, are obligaţia depunerii formularului 221 numai pentru veniturile obţinute individual.

 

Depunerea formularului 221

1. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual, depunerea se face la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

 2. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, depunerea se face la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţa fiscală.

 

Alte precizări

Pentru informaţii suplimentare, contribuabilii au posibilitatea:

-  accesării site-urilor ANAF,  la adresa www.anaf.ro, şi  DGFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro;

-  apelării numerelor de telefon: 0250.731.707 „Telefonul contribuabilului” şi 0314.039.160 „Centrul de asistenţă al contribuabilului”.

 
www.finantevalcea.ro
Abonaţi-vă la newsletter Forum ContactDin aceeaşi categorie:


© 2014. Website-ul este proprietatea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea.
Modificarea neautorizată a website-ului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi art. 29 din Legea nr. 365/2002
Proiect: Iulian Popescu, Compartimentul comunicare şi servicii interne, AJFP Vâlcea • Webmaster: Cristian Drossu
Termeni şi condiţii - Politica de confidenţialitate