finantevalcea.ro
English French German Italian Spanish
Mărime text  Micşorare text Mărire text Hartă site


Utilizator Parolă: Ţine-mă minte


 • Pagină:
 • 1

SUBIECT: contract de inchiriere

contract de inchiriere 22 Nov 2010 22:28 73

 • ( Utilizator )
 • tyberiu's Avatar
 • Deconectat
 • Postări: 2
Pe contractul de inchiriere incheiat intre mine si o terta persoana trebuie sa semneze si sotia mea daca este trecuta si pe contractul de vinzare-cumparare?
Cine plateste impozitul pe venitul globalin cazul in care obligatoriu trebuie sa semneze si ea? Eu sau sotia mea? Sau se repartizeaza 50-50% ca venit la fiecare si plateste fiecare impozitul pe venitul aferent?

Răspuns: contract de inchiriere 02 Dec 2010 13:04 79

 • ( Moderator )
 • Asistenta contribuabili's Avatar
 • Deconectat
 • Postări: 106
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea

C Ă T R E,
domnul Tyberiu


Nr: 59.119/30.11.2010

Urmare e-mailurilor dumneavoastră, înregistrate la DGFP Valcea sub numerele 59.119 şi 59.122 din 23.11.2010, vă comunicăm următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 18 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ,,în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit.Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată,,.
In conformitate cu prevederile art.81, alin.2), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile şi completările ulterioare, ,,Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal au obligaţia să depună o declaraţie privind venitul estimat, în termen de 15 zile de la încheierea contractului între părţi.Formularul 220- Declaraţie privind venitul estimat- se depune o dată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între părţi,,.Punctul 1.2 din anexa nr. 4-Instrucţiuni de completare a formularului 220- din OMEF nr. 2371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevede următoarele:''În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie privind veniturile estimate, corespunzător cotei care îi revine din proprietate''.
In concluzie, contractul de inchiriere semnat de proprietari şi de chiriaşi se depune la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul(proprietarul) are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.Dupa prelucrarea formularelor 220, pentru fiecare coproprietar, se va emite formularul 260-Decizie de impunere pentru plăţi anticipate, cu titlu de impozit-, în care este stabilit impozitul pe venit din închiriere, ca impozit anticipat.
Până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, aveţi obligaţia de a depune o declaraţie de impunere la organul fiscal de domiciliu, pentru veniturile din închiriere realizate în anul precedent.

Această adresă nu reprezintă un act administrativ fiscal in sensul art.41 din Codul de Procedură Fiscală sau un act administrativ de autoritate in sensul art 1, din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi nu este opozabilă terţilor.


Cu deosebită consideraţie,
ec. Gheorghe Gogîrnoiu,

-Director Executiv-
 • Pagină:
 • 1
© 2014. Website-ul este proprietatea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea.
Modificarea neautorizată a website-ului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi art. 29 din Legea nr. 365/2002
Proiect: Iulian Popescu, Compartimentul comunicare şi servicii interne, AJFP Vâlcea • Webmaster: Cristian Drossu
Termeni şi condiţii - Politica de confidenţialitate