finantevalcea.ro
English French German Italian Spanish
Mărime text  Micşorare text Mărire text Hartă site

empty

Căutare

Legătură (cod QR)

Cod QR

Acte normative fiscale 2010
Decembrie 2010

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846/16.12.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.839/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851/20.12.2010; 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852/20.12.2010;

Legea nr. 246/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854/21.12.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.767/2010 pentru modificarea OMFP nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855/22.12.2010;

Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877/28.12.2010;

Legea nr. 279/2010 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878/28.12.2010;

Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878/28.12.2010;

Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879/28.12.2010;

Legea nr. 287/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880/28.12.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882/28.12.2010;

Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887/29.12.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888/30.12.2010;

Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888/30.12.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889/30.12.2010;

Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.599/2010 de modificare şi completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr. 2.477/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890/30.12.2010;

Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.600/2010 de modificare şi completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr. 1.626/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890/30.12.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/30.12.2010;

Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896/31.12.2010;

Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897/31.12.2010.

 
Noiembrie 2010

Circulara Băncii Naţionale a României nr. 36/2010 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă valabil în luna noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727/01.11.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.481/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din OUG nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, aprobate prin OMFP nr. 1.901/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729/02.11.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729/04.10.2010;

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asiguratorii prevăzute de OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732/03.11.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.603/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749/10.11.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.647/2010 privind completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751/10.11.2010;

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.461/2010 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756/12.11.2010;

Legea nr. 207/2010 privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767/17.11.2010;

Ordinul ministrului Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Finanţelor Publice nr. 244/2.651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) şi ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777/19.11.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.697/2010 privind modificarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanţii de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777/19.11.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780/22.11.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780/22.11.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.718/2010 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780/22.11.2010;

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.691/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786/24.11.2010;

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2.689/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789/25.11.2010;

Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2010 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorităţi ale administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798/29.11.2010.

Ordinul ministrului Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Finanţelor Publice nr. 244/2.651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) şi ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777/19.11.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.697/2010 privind modificarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanţii de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777/19.11.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780/22.11.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780/22.11.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.718/2010 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780/22.11.2010;

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.691/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786/24.11.2010;

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2.689/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789/25.11.2010;

 Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2010 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorităţi ale administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798/29.11.2010.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769/17.11.2010;

Legea nr. 209/2010 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769/17.11.2010;

Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 7.630/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicarea EMCS-RO de control al mişcărilor în regim suspensiv de accize, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/02.12.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2.748/2.545/2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806/02.12.2010;

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820/08.12.2010;

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820/08.12.2010;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.759/2010 privind abrogarea unor ordine ale ministrului Finanţelor Publice în domeniul administrării contribuabililor mari şi mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820/08.12.2010;

Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824/09.12.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830/10.12.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830/10.12.2010;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830/10.12.2010;

Legea nr. 233/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831/13.12.2010;

Legea nr. 234/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831/13.12.2010. 

 
« ÎnceputAnterior123456UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 6
© 2014. Website-ul este proprietatea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea.
Modificarea neautorizată a website-ului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi art. 29 din Legea nr. 365/2002
Proiect: Iulian Popescu, Compartimentul comunicare şi servicii interne, AJFP Vâlcea • Webmaster: Cristian Drossu
Termeni şi condiţii - Politica de confidenţialitate